frame

Gjeldende betingelser

Betaling:Ordren betales via paypal , eller forhåndsbetales via bank eller nettbank til kontonummer

Levering:

Taitasi vil normalt sende varer 1-2 dager etter at betaling er mottatt. Ved spesialbestillte varer er leveringstiden ofte lengre. Regn med minimum 2 uker. I ferieperioder og ved andre spesielle hendelser kan leveringstiden bli lengre.

Reklamasjon:

Før feil meldes til Taitasi anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Ved bæretøy kjøp; å velge rett stroppelengde, sjallengde i forhold til den som skal bruke bæretøyet ved bæring av barnet. Og rett størrelse på bæretøyet slik at det passer til barnet som skal bæres. Tenk gjennom stofftypevalg i forhold til klimaet der bæretøyet skal brukes og stofftypevalg i forhold til måten bæretøyet vil bli brukt på. (røff turbruk og bæring ved selskapsbruk anledninger er to motpoler) Kontakt Taitasi før bestilling om du ikke er sikker og ønsker veiledning.

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Taitasi får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Taitasi har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Taitasi slik at Taitasi kan iverksette tiltak for hjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter Taitasi at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjøpsloven. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen

Avbestilling:

Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra Taitasi, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Angrefrist:

På alle varer er det 14 dagers returrett fra pakken er hentet etter angrefristloven. Returretten gjelder ikke for næringskjøp. Lovbestemt angrefristskjema sendes på e-post. Er dette kommet bort, anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema. Ihht. norsk lov har en forbruker rett til å gå fra et kjøp som omfattes av angrefristloven uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt og varen og angrefristskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses som overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig og du bør kunne dokumentere at den er sendt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare uten nærmere avtale fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Henter du ikke pakken gjelder 14 dagers fristen tilsvarende fra pakken ankommer ditt postkontor for henting. Se neste avsnitt for vårt forslag til hvordan du angrer i praksis.

Angrefrist ved kortbetaling/paypal/forskudd eller betalingsutsettelse:

Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angrefristen. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er: Hent pakken på postkontoret, fyll ut angrefristskjema og legg den oppi pakken. Adressèr pakken til: Taitasi Lillian Braseth, Stihaugen 43, 7170 Åfjord

Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrefristlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett.

Tilvirkningskjøp:

Gjelder alle Custom bestilte Taitasi bæretøy og interiørprodukter som er produsert på bestilling og etter dine spesifikasjoner. Kjøp av disse produktene regnes derfor som tilvirkningskjøp jf. Angrerettslovens §16 første ledd. Butikken gis her rett til dekning av kostnadene påført for utført arbeid og medgåtte materialer dersom benyttet angreretten etter bestilt av disse produktene. Kostnaden dekker produktkostnader, produksjon og i enkelte tilfeller spesialbestilling av stoff med porto og eventuell tollbehandling, før utsendelse fra Taitasi Samt eventuell klargjøring av varen etter den er kommet tilbake til Taitasi før den er salgbar igjen om varen er pakket ut av kunden. Kostnad vil være fra kr. 200,- i produktkostnader og 300,- i arbeidskostnader inkl. mva. og trekkes normalt fra beløpet som blir utbetalt til kundens konto ved behandling av returen. Enkelte varer leveres med valgfritt broderidesign/applikasjoner. Fakturert kostnad for dette valget blir ikke refundert ved benyttelse av angrerett. Ut over dette gjelder vanlige betingelser etter lov om angrerett.

Frakt og Porto:

Alle ordrer sendes med Posten, om ikke annet er avtalt. Normalt kommer en bæresele som sendes med A-post på 105,- i porto. Ønsker du varen sendt med Smartpost med sporing blir portoen 170,- Taitasi tar ikke ansvar for pakker som kommer vekk når de sendes med A-post.

Taitasi tar forbehold om prisendringer uten forvarsel, skrivefeil og at varen ikke er på lager. Taitasi vil opplyse kunden per e-post eller telefon om det oppdages skrivefeil, eller om varen ikke finnes på lager, før ordren godkjennes. Kunden har da full rett til å avlyse ordren.

Bestiller du fra Taitasi er du selv ansvarlig for ekstra kostnader i forbindelse med tollbehandling og mva som kommer til i forbindelse med import. Taitasi sender ikke som "gave".

Har du adresse utenfor Norge, må du registrere deg og logge inn for å få se de prisene du skal forholde deg til. Prisene du ser når du ikke er innlogget er med norsk mva.
Tilbake